Gạch tồn kho 30X60

Mã sản phẩm: CD 3716 - 3717

Giá: 180.000 đ

Giá KM: 110 đ

img 0204

Gạch tồn kho 30X60

Mã sản phẩm: CD 3716 - 3717

Giá: 180.000 VNĐ

Giá KM: 110 VNĐ

Xuất xứ: Việt Nam

Chất liệu: Ceramic

img 0034

Gạch ốp tường 30x60

Giá: 200.000 đ Giá KM: 140.000 đ
img 0036

Gạch ốp tường 30 X 60

Giá: 200.000 đ Giá KM: 140.000 đ
img 0032

Gạch ốp tường 30 X 60

Giá: 200.000 đ Giá KM: 130.000 đ
img 0031

Gạch ốp tường 30 X 60

Giá: 160.000 đ
img 0030

Gạch ốp tường 30 X 60

Giá: 200.000 đ Giá KM: 140.000 đ
img 0029

Gạch ốp tường 30 X 60

Giá: 200.000 đ Giá KM: 140.000 đ
Hotline
0907 840 760