Gạch ốp tường 30X60

Mã sản phẩm: Vân gỗ XD

Giá: 120.000 đ

img 0483

Gạch ốp tường 30X60

Mã sản phẩm: Vân gỗ XD

Giá: 120.000 VNĐ

Xuất xứ: Công nghệ châu âu ( sàn xuất tại Việt Nam).

Chất liệu: Ceramic

Hotline
0976 825 839